STT testovací sady

Testovací sada řídicí funkce a látková výměna

G0210
Testovací sada řídicí funkce a látková výměna

STT sada, obsahuje 60 ampulek

Pacienti s pouze jedním příznakem přicházejí do celostní lékařské praxe zřídka. Příznaky jsou spíše komplexní a klinický obraz není jasný. U jednoho pacienta se obvykle vyskytuje několik nemocí. A jejich příčiny se zdají být multikauzální. Tím se zvyšuje utrpení pacienta, může se prodloužit doba léčby a může se tím i zkomplikovat vztah terapeut-pacient. Pro komplexní příznaky proto potřebujeme mít náhled na vztahy na vyšší úrovni. Testovací sada Řídící funkce & látková výměna terapeutovi umožňuje nalezení energetických poruch v těchto nadřazených procesech.

Testovací sada vás podpoří pří:
• Hledání energetických poruch
• Rozpoznání složitých příznaků
• Ošetření zjištěných energetických poruch

Řídicí centra specificky ovlivňují celý systém. V lékařském smyslu zde hovoříme o ovlivňování celého organismu. Ústředním řídícím orgánem je mozek, který svými různými strukturami vykonává celou řadu úkolů a podporuje regulační okruhy.

Tento zastřešující řídicí systém koordinuje celou řadu procesů. To ovlivňuje nejen centrální a periferní nervový systém nebo hormonální systém, ale je také zásadní pro biofyzikální procesy meridiánového systému. V závislosti na tom, jak se tyto procesy a řízení mění, mohou se nemoci projevit na kterékoli z takzvaných „sedmi úrovní“, od duchovní až po fyzickou úroveň.

To zase ovlivňuje některé ze „sedmi řídících orgánů“. Těchto sedm řídících orgánů lze srovnat s dirigentem, který určuje rytmus orchestru. Tímto způsobem lze testováním a terapií „sedmi řídících orgánů“ zaznamenávat a kompenzovat regulační centra vyšší úrovně.

„Ampule s příčinami“ podporují holistický pohled na složité příznaky poskytováním informací o pozadí onemocnění a odkazem na další možnosti testování. Lze je však také použít k terapeutické podpoře.

Procesy látkové výměny v organismu mají zásadní význam pro regeneraci a udržení zdraví pacienta. S komplexním porozuměním pro metabolické poruchy můžete celkově pochopit složité příznaky a terapeuticky je ovlivnit. Metabolické procesy a jejich ovlivňující témata jsou proto posuzovány z různých perspektiv: podle typu stravování pacienta, podpory hubnutí a podle obecných metabolických vlastností.

Speciální ampulka 5G kompenzace

G0496
Speciální ampulka 5G kompenzace

Ampulka „5G kompenzace“

V současné době není jednoduché naše tělo úplně chránit před vlivy 5G. Technologie 5G je tak nová, že nám stále chybí dlouhodobé pozorování a studie o dopadu 5G na lidský organismus. Je ale vhodné včas přijmout preventivní opatření, která pomohou tělu vyrovnat se s těmito frekvenčními zátěžemi a potlačí účinky 5G na lidské zdraví.

Mimo jiné může vysokofrekvenční záření způsobit přilnutí červených krvinek (tvorba roleaux, které lze snadno identifikovat mikroskopií v tmavém poli). Výsledná menší plocha povrchu krvinek vede k transportu menšího množství kyslíku. To znamená, že vysokofrekvenční záření může vést ke sníženému přísunu kyslíku do buněk. Kapiláry se díky tvorbě roleaux snadněji ucpávají, což pak vede k nedostatku kyslíku v tkáních. To může zase vést k zablokování větších krevních proudů a dále napomáhat chorobám všech druhů - jako jsou srdeční infarkty nebo mrtvice.

Společnost REGUMED se svým zkušeným týmem hledal způsob, jak zamezit možným negativním dopadům sítě 5G na člověka, a tak vyvinul ampulku „5G kompenzace“ (označení na ampulce 5G Ausgleich). Reaguje na fyzické účinky a při pravidelném používání může tělu pomoci vyrovnat se s radiační expozicí a kompenzovat ji.

Testovací set Borelie

G04A8
Testovací set Borelie

Testovací set Borelie obsahuje 5 ampulek pro testovaní a terapii a to:

• Borrelia Burgdorferi
• Borrelia Garinii
• Borrelia Afzelii
• Borrelia Valaisiana
• Borrelia Japonica

Jedná se o Ai ampulky.